Allmänna villkor - Tuoriniemi.fi nätbutik Användaravtal

Avtalsparterna

Detta avtal innehåller villkoren för användningen av onlinetjänsten tuoriniemi.fi (Tjänsten) som underhålls av Tuoriniemi Dream Oy (Tjänsteleverantör). Genom att använda tjänsten, köpa produkter från tjänsten eller registrera dig för tjänsten samtycker du till att vara bunden av villkoren i detta avtal och samtycker till att vara bunden av dessa villkor.

Kontaktinformation för tjänsteleverantören:

Tuoriniemi Dream Oy

Frantsinkatu 2 C 17

20540 Turku

Företags-ID: 152673-4

Disposition

1.1. Tjänsten är avsedd för privata konsumenter.

1.2. Företag kan också använda Tjänsten. Ångerrätten enligt konsumentskyddslagen gäller inte för företagskunder.

1.3. Alla rättigheter till innehållet i Tjänsten tillhör Tjänsteleverantören.

Registrering

2.1. Användaren kan registrera sig som användare av Tjänsten genom att fylla i registreringsformuläret och välja användarnamn och lösenord. Användaren kan även beställa produkter utan att registrera sig.

2.2. Genom att beställa produkter bekräftar Användaren att han har läst dessa villkor, accepterar dem och åtar sig att följa dem.

2.3. Registrering är gratis.

Användarens ansvar och skyldigheter

Användaren ansvarar för alla beställningar som görs med hans användarnamn och lösenord. Användaren ansvarar för sekretessen för sitt användarnamn och lösenord.

Insamling och användning av personlig information

3.1. Tjänsteleverantören ansvarar för korrekt behandling av den information som tillhandahålls av användaren och för att skydda användarens integritet. De uppgifter som användaren lämnar lagras i tjänsteleverantörens kundregister. Den information som krävs för att slutföra beställningen är Användarens förnamn, efternamn, lokala adress, postkontor, land, e-postadress och telefonnummer.

3.2. Tjänsteleverantören kommer inte att lämna ut de personuppgifter som den samlar in till tredje part.

3.3. Uppgifterna i kundregistret får endast användas vid elektronisk direktmarknadsföring om Användaren har gett sitt samtycke.

3.4. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att lämna ut information om Användaren till myndigheterna om Användaren har agerat i strid med lag och god sed.

3.5. Användaren har rätt att kontrollera, ändra eller radera uppgifter om sig själv från kundregistret.

Hur man beställer

4.1. Vid beställning av tjänsten skapas ett bindande försäljningsavtal när Tjänsteleverantören skickar en orderbekräftelse till användaren som bekräftar produktens tillgänglighet och leveranstid.

4.2. Tjänsteleverantören har rätt att annullera beställningen, eller leverera den ofullständigt om balans eller tekniska fel uppstår.

4.3. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att inte acceptera beställningen. Orsaken kan till exempel vara ett tekniskt fel i tjänsten.

Produktpriser

5.1. Priset på produkten är det pris som visas på tjänstsidan i samband med kassan vid beställningstillfället efter de slutgiltiga rabatterna.

5.2. Leveranskostnader tillkommer på priset. Betalning sker per beställning om inget annat anges. Den aktuella leveransavgiften kommer att visas på Tjänsten innan beställningen görs.

5.3. I tjänsten meddelas användaren priser och transportkostnader i euro (EUR).

5.4. Vid försäljning och transport av produkter till EU-länder är de angivna priserna inklusive moms i enlighet med finsk lagstiftning.

6.1 Betaltjänstleverantör

Paytrail Oyj (2122839-7) samarbetar med finska banker och kreditinstitut som betaltjänstleverantör och betaltjänstleverantör. Paytrail Oyj visas som betalningsmottagare på kontoutdraget eller kortfakturan och vidarebefordrar betalningen till handlaren. Paytrail Oyj har en betalningsinstitutionslicens. Vid reklamation, vänligen kontakta leverantören av produkten i första hand.

Paytrail Oyj, företags-ID: 2122839-7
Innova 2
Lutakko Square 7
40100 Jyväskylä
Telefon: 020 718 1830
www.paytrail.com

leverans

7.1. Tjänsteleverantören levererar de produkter den säljer genom Posti med hjälp av tjänsten SmartPost. Produkter levereras utomlands med Fedex Priority shipping.

7.2. Fraktkostnader tillkommer på beställningspriset. Fraktkostnaderna för varje beställning visas i Kundvagnsdelen av Tjänsten.

7.3. Produktens leveranstider beror på produkten. Leveranstiden beror på produktens tillgänglighet och destinationen för försändelsen. De giltiga leveranssätten visas då och då på Tjänsten.

7.4. Tjänsteleverantören ansvarar inte för förseningar orsakade av force majeure eller indirekta olägenheter orsakade av försenad leverans.

7.5. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att leverera de beställda produkterna i olika försändelser.

7.6. Om försändelsen är för stor för Postis paketautomat eller maskinen är full, kommer försändelsen att levereras till det Postkontor som ligger närmast maskinen.

7.7. Tjänsteleverantören är ansvarig för förlust eller brott på produkten under transport.

7.8. Fri frakt till ett postkontor eller paketautomat för beställningar över € 120.

Ångerrätt

8.1. Enligt den finska konsumentskyddslagen har konsumenten rätt att ångra sin beställning genom att meddela Tjänsteleverantören inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av beställningen. Ångerrätten gäller inte för produkter som har modifierats i enlighet med konsumentens önskemål. Om beställningen returneras står köparen för kostnaden för returfrakten.

8.2. Återbetalning är villkorad av:

  1. Beställningen har makulerats i enlighet med försäljningsvillkoren genom att meddela Tjänsteleverantören senast 14 dagar efter mottagandet av produkten
  2. Produkten är oanvänd
  3. Varan är i det skick som den togs emot av köparen och alla delar som hör till produkten förvaras och
  4. Produkten är förpackad i originalförpackningen.

8.3. Produkten ska returneras omedelbart efter att beställningen har annullerats.

8.4. Användaren ansvarar för eventuella skador på produkterna under transporten.

8.5. Beställningsvaror gjorda efter konsumentens önskemål kan inte returneras eller bytas eftersom de är gjorda enligt beställningen vid ankomsten av varje beställning. Kontakta markku.tuoriniemi@gmail.com om du har några frågor.

8.6. Om Användaren/mottagaren av Tjänsten av någon anledning vägrar att ta emot de beställda produkterna och de returneras till Tjänsteleverantören, kommer alla kostnader som uppstår vid returen att dras av från det totala belopp som återbetalas till Användaren för de returnerade produkterna.

Ändringar av tjänsten och detta avtal.

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i tjänsten, villkoren och detta användaravtal.

Handelsskydd vid retur

Om överlägg har tillhandahållits i samband med beställningen, och kunden returnerar defekta produkter så att säljarens ursprungliga skick (till exempel beställningens minimibelopp) inte längre uppfylls efter returen, måste produkten mottagen som överlägg returneras med produkterna. Om skyddet inte returneras, kommer dess pris att dras av från det återlämnade beloppet.

Det kostnadsfria skyddet återbetalas inte kontant vid retur av skyddsprodukten.

Tvistlösning

Alla tvister rörande detta avtal som inte kan avgöras genom förhandling ska avgöras i Åbo tingsrätt i enlighet med finsk lag.

KUNDSERVICE

Du når vår kundtjänst bäst via e-post på Markku (at) tuoriniemi.fi. Vi svarar vanligtvis på alla e-postmeddelanden inom en arbetsdag. I brådskande fall kan du även ringa oss på +358 44 0244111 (vecka 10-16).

?
Den här webbplatsen samlar in data med hjälp av Google Analytics. Acceptera. Kassera.
×